l  

 

l

 

   
meniny má

Úvod

l l
  l     l  
 

 

Vitajte na mojej webovej stránke, ktorou chcem priblížiť moju učiteľskú prácu, informovať Vás o dianí na našej škole, priblížiť Vám predmety (matematika, fyzika, informatika, počítačová grafika), ktoré učím a mnoho ďalších zaujímavých vecičiek.

Upozornenie návštevníkom

Ak by ste mali záujem o nejaké konkrétnosti týkajúce sa predmetov, ktoré som v úvode uviedla, kontaktujte ma.

Volám sa Emília Majtenyiová a pracujem ako stredoškolská učiteľka na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. Vyučujem predmety matematika, fyzika, počítačová grafika a výpočtová technika. Narodila som sa v Ružomberku, vyštudovala som Gymnázium v Ružomberku a po jeho úspešnom absolvovaní som pokračovala v štúdiu na Matematicko - fyzikálnej fakulte UK v Bratislave učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika a fyzika. V roku 1983 som nastúpila do zamestnania na Strednú priemyselnú školu textilnú v Ružomberku, kde pôsobím aj teraz. V roku 2002 škola zmenila názov na Škola úžitkového výtvarníctva. Od roku 1998 okrem predmetov matematika a fyzika vyučujem aj predmet informatika a výpočtová technika a od roku 2005 počítačovú grafiku a základy umeleckej prezentácie. Počítač sa stal neoddeliteľnou súčasťou mojej práce. Bývam v Ružomberku, mám dvoch synov, starší Stanislav má 27 rokov, mladší Tomáš má 20 rokov. Okrem toho máme ešte doma fenu Dixie. Vo voľnom čase ktorého nemám veľa si rada prečítam dobrú knihu, pozriem zaujímavý film, prípadne sa započúvam do peknej hudby.

 

Dátum poslednej aktualizácie: nedeľa, 30. mája, 2010   ©Emília Majtenyiová